miledrive
- tiedosta tuloksiin

Yrityskulttuuria joko kehitetään tai se kehittyy

Yrityskulttuuri ei piittaa strategiasta, vaan se toteutuu aina omilla ehdoillaan, ellei sitä kehitetä aktiivisesti. Tiedätkö, kumpi teidän yrityksessänne vallitsee: strategiaa tukeva vai sen toteutumista estävä yrityskulttuuri? Voit kehittää vain sitä, minkä tiedät.

Ymmärrys osana tiimityötä – tavoitteet näkyviksi tuloksiksi

Tiedätkö, millainen kulttuuri tiimissäsi vallitsee, mihin suuntaan sitä tulisi kehittää ja millä keinoilla, jotta strategiset tavoitteet voidaan saavuttaa?

Työntekijäkokemuksia ja asiakaskokemuksia syntyy arjessa jatkuvasti: näitä kokemuksia tulisi systemaattisesti kehittää tai ne kehittyvät itsestään –eikä välttämättä haluttuun suuntaan. Näistä arjen kokemuksista muodostuu kulttuuri, joka toimii joko strategian työntö- tai vastavoimana: strategian onnistuneen toteutumisen kannalta vallitseva kulttuuri on avainroolissa.

Miledrive -palvelun avulla tunnistat tiimikulttuurisi nykytilan ja saat räätälöidyt, konkreettiset työkalut kokemusten oikeansuuntaiseen kehittämiseen, jotta strategia voi toteutua ja tavoitteet saavutetaan.

Ihmiset muodostavat kulttuurin

Miledrive on ainoa palvelu, joka mittaa ja kehittää työkulttuuria ja -ilmapiiriä kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä käsin. Ei raportoi lukuja, vaan konkreettisia strategian toteutumista edistäviä havaintoja ja ehdottaa rohkeasti strategian toteutumista edistäviä toimenpiteitä tiimitasolle.

Vaikutus syntyy tiimitasolla

Yrityskulttuuri ei ole yksi iso kokonaisuus, jota voi yritystasolla kehittää. Mitä isommasta yrityksestä on kyse, sitä enemmän sen sisällä on alakulttuureja – hyviä ja huonoja. Vain pääsemällä käsiksi tiimitason alakulttuureihin, voidaan löytää kunkin tiimin vahvuudet ja kipupisteet ja niihin ratkaisut. Se, miten tiimit lopulta toimivat arjessa on organisaation kulttuuri. Tiimien toiminnan kehitys vaikuttaa koko yritykseen – näin saadaan aikaan aito kulttuurin muutos.

Tiimien väliset eroavaisuudet nousevat esille mittaamisen avulla. Miledrive auttaa ymmärtämään tiimikohtaisia tarpeita, jotta kehität oikeita asioita.

Miledrive antaa välineet yrityskulttuurin strategiseen kehittämiseen

Miledrive on palvelu, jonka avulla löydät ne yrityskulttuurisi piirteet, jotka estävät strategian toteutumista ja liiketoiminnan kehittämistä. Miledriven avulla kartoitamme vahvuudet, priorisoimme kehitystoimenpiteet ja tuemme kehittämistä arjessa. Vain muuttamalla tiimien arkea saadaan aikaan pysyviä positiivisia muutoksia henkilöstön motivaatiossa, sitoutuneisuudessa ja tyytyväisyydessä – ja siten yrityksen strategian toteutumisessa.

Miledrive kartoittaa yrityksesi nykytilan ja antaa vastaukset tärkeisiin kysymyksiin:

 • Millainen kulttuuri tukee yrityksesi strategian toteutumista?
 • Millainen kulttuuri yrityksessä nyt vallitsee?
 • Miten sitä pitää kehittää, että strategian toteutuminen on mahdollista?

Miledrive on

 • Strateginen
  Linkitämme yrityskulttuurin kehityksen yrityksen strategiaan.
 • Vaikuttava
  Autamme tiimejä tunnistamaan ja kehittämään omia kipupisteitään, tiiminvetäjän johdolla.
 • Ihmislähtöinen
  Palvelumme suhtautuu ihmiseen kokonaisvaltaisesti.
 • Kustannustehokas
  Digitaaliset ratkaisut tarjoavat kehittämisen osana arkea, joka mahdollistaa tehokkaan ajankäytön jatkuvan kehittymisen ohessa.
 • Nopea
  Liikkeelle päästään heti ja vaikutukset näkyvät jo viikossa.
 • Eteenpäin vievä
  Emme vain mittaa, vaan tarjoamme tukea kulttuurin kehittämiseen.
 • Konkreettinen
  Kehityssuosituksemme ovat käytännönläheisiä ja ymmärrettäviä.

Mittaus

Tutustumme yrityksesi toimintaympäristöön, jotta ymmärrämme olosuhteet ja pystymme mittaamaan yrityskulttuurisi todellisen nykytilan. Selvitämme yrityksesi suurimmat vahvuudet ja kipupisteet sekä niiden syyt.

Työkalut

Löydämme tiimitasolle oikeat toimenpiteet ja työkalut, miten arjen toimintatapoja ja esimiestyötä voidaan kehittää positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. Näin vahvuuksista saadaan entistä enemmän irti ja vielä hyödyntämätön potentiaali saadaan yrityksen käyttöön.

Muutos

Tuemme kehityskohteiden työstämistä yrityksen arjessa digitaalisten työkalujen avulla. Autamme aktivoimaan ihmisiä mukaan prosessiin sekä seuraamme muutoksen toteutumista.

Yhteisö

Miledrive tarjoaa yhteisön tuen, jossa osallisena ovat niin valmentajat kuin kollegatkin – jakamalla omia kokemuksia, saamme enemmän vaikutusta kulttuurin kehittämiseen.