Palvelumme

Konkreettisia askeleita kohti parempia organisaatioita

Onko tiimityön kehittäminen ajankohtaista? Kaipaako sisäinen motivaatio kehittämistä? Onko asiakaskokemus yhtenäinen kaikissa kohtaamispisteissä?

Miledrive mittaa henkilöstökokemuksen ja asiakaskokemuksen nykytilan, tunnistaa strategian kannalta merkittävimmät painopistealueet ja tarjoaa taidot arjen kokemusten kehittämiselle –kokemuksia muuttamalla muutamme kulttuuria systemaattisesti ja rakennamme hyvinvoivaa työyhteisöä.

 

Yksilökokemus

Sisäisen motivaation kasvattaminen, 100%:n vastuu ja emotionaalisuus – Miledriven avulla tiiminvetäjä saa apua arkeen yksilön motivoimiseen, vahvuuksien hyödyntämiseen ja kehityskohtien käsittelyyn.

Tiimikokemus

Psykologinen turvallisuus ryhmässä –minusta meiksi. Systemaattiset keinot tiimin ryhmäyttämiselle kaikkien voimavarojen hyödyntämiseksi yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakaskokemus

Pitkäaikaisia asiakaskokemuksia ja tuloksia syntyy jatkuvalla asiakaskohtaamisten tunnistamisella ja kehittämisellä. Miledrive antaa konkreettisia työkaluja näiden kokemusten tunnistamiseen ja systemaattiseen kehittämiseen.

Kehittäminen lähtee liikkeelle nykytilan tunnistamisesta –me mittaamme nykytilan reaaliaikaisesti ja haasteiden juurisyyt tunnistaen! Haluat sitten kehittää tiimikulttuuria tai asiakaskokemuksia, me autamme sinua ymmärtämään ihmisiä, joista bisneksesi muodostuu.

Mittauksen jälkeen analysoimme tulokset ja esitämme tiiminvetäjälle räätälöidyn oppimispolun, minkä avulla vahvistetaan tiimiä ja parannetaan asiakaskokemusten laatua. Oppimispolku tuo taidot arkeen suhteessa oman tiimin tarpeisiin. Pulssimittaukset oppimispolulla takaavat oikeansuuntaisen tiimikulttuurin kehittämisen ja digitaaliset ratkaisut varmistavat kehittämisen kustannustehokkuuden ja systemaattisen jatkuvuuden.

Mittaus

Tutustumme yrityksesi toimintaympäristöön, jotta ymmärrämme olosuhteet ja pystymme mittaamaan yrityskulttuurisi todellisen nykytilan. Selvitämme yrityksesi suurimmat vahvuudet ja kipupisteet sekä niiden syyt.

Työkalut

Löydämme tiimitasolle oikeat toimenpiteet ja työkalut, miten arjen toimintatapoja ja esimiestyötä voidaan kehittää positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. Näin vahvuuksista saadaan entistä enemmän irti ja vielä hyödyntämätön potentiaali saadaan yrityksen käyttöön.

Muutos

Tuemme kehityskohteiden työstämistä yrityksen arjessa digitaalisten työkalujen avulla. Autamme aktivoimaan ihmisiä mukaan prosessiin sekä seuraamme muutoksen toteutumista.

Yhteisö

Miledrive tarjoaa yhteisön tuen, jossa osallisena ovat niin valmentajat kuin kollegatkin – jakamalla omia kokemuksia, saamme enemmän vaikutusta kulttuurin kehittämiseen.