The Milestone Method

liiketoiminnan ihmisymmärrystä
jo yli 15 vuoden ajan

Jokaisessa yrityksessä on joko tietoisesti tai tiedostamatta omaksuttu jonkinlainen ihmiskäsitys. Se vaikuttaa kaikkeen tekemiseen ja muovaa yrityskulttuuria. Käsitys ihmisestä määrittää yrityksen rakenteita ja toimintatapoja sekä vaikuttaa siihen, kuinka ihmisiä ohjataan ja kuinka heihin suhtaudutaan.

Esimerkiksi sopimukset ja säännöt, palkitsemisjärjestelmät, palaverikäytännöt ja muut toimintamallit heijastavat yrityksen ihmiskäsitystä. Kuinka ihmiset kohdataan käytävillä? Millaista on yrityksen sisäinen viestintä? Miten yrityksessä kuunnellaan? Nämä kaikki rakentuvat sen päälle, miten ihminen ja ihmisyys yrityksessä ymmärretään.

Että voi ymmärtää kulttuuria, täytyy ymmärtää millainen on ihminen

Mitä on olennaista ymmärtää ihmisestä, kun olemme työelämässä? Liiketoiminnan kannalta kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen sisältyy yhdeksän tärkeää ominaispiirrettä

Jos ihmistä kohdellaan ihmisenä, hän tekee aina parhaansa.

Miledrive on ainoa työkulttuurin ja -ilmapiirin mittari, joka lähestyy organisaation toimintaa kokonaisvaltaisesta ihmiskäsityksestä käsin. Vain ymmärtämällä ihmistä, on mahdollista muuttaa kulttuuria.

Millainen ihmiskäsitys teidän organisaatiossanne vallitsee?